ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ເອົາ​ເດັກ​ໄປ​ເປັນ​ລູກ​ລ້ຽງ

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ດໍາລັດ ອອກໂດຍ: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 12-06-2014 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 18-06-2014   ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ເອົາ​ເດັກ​ໄປ​ເປັນ​ລູກ​ລ້ຽງ ດາວໂຫຼດ ລາວ: ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ເອົາ​ເດັກ​ໄປ​ເປັນ​ລູກ​ລ້ຽງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ຂໍ້ຕົກລົງ ອອກໂດຍ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 07-07-2014 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 15-07-2014   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ ອັງກິດ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ ລາວ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ

ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ຄໍາສັ່ງ ອອກໂດຍ: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 01-04-2016 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 16-05-2016   ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ ດາວໂຫຼດ ລາວ: ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ຂໍ້ຕົກລົງ ອອກໂດຍ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 29-07-2016 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 24-08-2016   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ ດາວໂຫຼດ ລາວ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ)

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ກົດໝາຍ ອອກໂດຍ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 09-11-2016 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 07-03-2017   ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ດາວໂຫຼດ ລາວ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ)