ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ພູຂຽວ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ໂທລະສັບ: +856 81 211 257

ແຟັກ: +856 81 312 196

ອີເມລ໌: kpodx2015@gmail.com